57-1 Section 2911พฤหัสบ่าย

http://bit.ly/XfyIYE
ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 5 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กย 57 เวลา 14.00-14.15 น.
หลังจากนี้ถือว่าสาย
16.31 น.ถือว่าขาดค่ะ

MK212_S.2911เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้งที่ 5_18 กย 57

ตรวจการเช็คชื่อ หลังจาก Submit  
Refresh F5 ชื่อจะปรากฏ Submit ได้ครั้งเดียวค่ะ

MK212_S.2911เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้งที่ 5_18 กย 57 ‎(Responses)‎


ตรวจสอบชื่อ เลขที่ได้ที่นี้ค่ะ

MK212_S.2911_รายชื่อ-เลขที่


เอกสารประกอบการบรรยายแบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักศึกษา MK212 Section 2911 ตอบคำถามทุกช่อง 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.
10 คะแนน กรุณาเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อย เพราะ ส่งได้เพียงครั้งเดียว

S.2911 _ท้ายบทที่ 5


ตรวจสอบ

S.2911 _ท้ายบทที่ 5 ‎(Responses)‎


  เสร็จแล้วค๊า ++++Comments