57-1 Section1051 พฤหัสเช้า

MK212: Marketing Section1051
ครั้งที่ 5 18 กันยายน 2557
http://goo.gl/v9QtRO


ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 5 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กย 57 เวลา 08.40-11.10 น. เท่านั้น

เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้ง


เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้ง ‎(Responses)‎


ตรวจสอบเลขที่และกลุ่มได้ที่นี้

MK212_S.1051---รายชื่อ และ เลขที่


เอกสารประกอบการบรรยาย

ให้นักศึกษา MK212 Section 1051 ตอบคำถามทุกช่อง 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.
10 คะแนน
ตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยก่อน Submit ส่งได้เพียงครั้งเดียว

MK212_S.1051 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 ‎(Responses)‎เสร็จแล้วคร๊าบ !!!!! เก่งที่สุด 
กรณีศึกษา 

YouTube Video

YouTube Video