MK212 Section 6131 ศ บ่าย

 http://goo.gl/9KgwZeให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 5 
วันศุกร์ที่ 19 กย 57 เวลา12.40-13.30 น. 
หลังจากนี้คือสาย
15.15 น. ถือว่าขาด

เช็คชื่อ ครั้งที่ 5 section 6131 ศบ่าย

ตรวจสอบการเช็คชื่อได้ โดยการ กด Refresh 1 

เช็คชื่อ ครั้งที่ 5 section 6131 ศบ่าย ‎(Responses)‎

เช็คเลขที่ และกลุ่ม

57-1 MK212 6131แบบฝึกหัด ท้ายบทที่ 5
ให้นักศึกษา MK212 Section 6131 ตอบคำถามทุกช่อง จำนวน 5 ข้อ
ภายในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.
10 คะแนน กรุณาเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อย เพราะ ส่งได้เพียงครั้งเดียว

แบบฝึกหัด บทที่ 5 section 6131
เสร็จแล้วค๊า.. !!!