ส่งงาน

วิธีการส่งงานแบบใหม่ ง่ายนิดเดียว
1. การ Upload ไฟล์ PDF. แล้วส่ง link ไฟล์ วิธีทำคลิก
2. การสร้างไฟล์งานผ่าน Drive แล้วส่ง link ไฟล์ วิธีทำคลิก
Comments